توقیف خودروی حمل نخاله ساختمانی

چهارشنبه 9 اسفند 1396 ساعت 23:27

 خودروی حمل نخاله ساختمانی به جهت تخلیه در مکان غیر مجاز به وسیله کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان متوقف شد 

به نقل از ارتباط ها همگانی حفاظت محیط زیست استان سمنان , در بازدیدهای همیشگی کارشناسان محیط زیست شهرستان دامغان از مرکز ها غیرمجاز تخلیه نخاله های ساختمانی در‌این شهرستان و با دقت به آلرژی مردمان این حوزه‌ به زمینه , دیروز بعداز اطلاع از تخلیه نخاله ساختمانی در مرکزها غیر مجاز , کامیون حمل کننده فورا توقیف و به فرمان دادستان , وفق ماده 20 ضابطه مدیر پسماند به محل پارکینگ سازمان محیط زیست دامغان منتقل شد . 

گفتنی است مبتنی بر مصوبات کمیته پسماند شهرستان دامغان حمل هرگونه نخاله های ساختمانی در حوالی محدوده شهری ممنوع و با متخلفین بعد از توقیف اتومبیل برخورد رسمی می شود . 

همینطور محل تخلیه نخاله های ساختمانی در شهرستان دامغان در جنوب شهر جنب کشتارگاه دام شهرداری معرفی شده است که شهروندان مجاز به تخلیه درآن محل میباشند . 

فاز اولیه عملیات سنگ‌برداری , خاکبرداری و حمل نخاله حاصله به گردنه زینل پروژه زیر‌گذر ( تونل ) شهید عملکرد 

مناقصه گذار 

سازمان عمران شهرداری اصفهان 

« شرایط مناقصه » 

اداره عمران شهرداری اصفهان در لحاظ دارااست فاز اولیه عملیات سنگ‌برداری , خاکبرداری و حمل نخاله حاصله به گردنه زینل پروژه زیر‌گذر ( تونل ) شهید تلاش در محدوده حیطه ۶ شهرداری اصفهان را از روش مناقصه همگانی به پیمانکار دارای شرایط واگذار کند . 

بند یک – موضوع مناقصه : 

عملیات دربرگیرنده سنگبرداری , خاکبرداری , لجن‌برداری , نخاله برداری , با هر وسیله مکانیکی وهیدرولیکی در هر عمق و حمل نخاله حاصله ( خاکها , سنگها‌ , نخاله‌ها و . . . ) به گردنه زینل با مقادیر تقریبی ذکر شده در برگ سفارش ارزش . 

بند دو - اسناد و مدارک : 

الف - قرارداد ب - آئین طومار مالی شهرداری ج - موقعیت همگانی عهد و پیمان ( نشریه ۴۳۱۱ ) ( به جز ماده ۳۶ ) د - برنامه وقتی کلی هـ - مقادیر کار و - خصوصیات فنی ( خصوصیات فنی همگانی , خصوصیات فنی محرمانه ) , ز - دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی ی - نقشه‌ها و دفترچه برآورد . 

بند سه – قیمت پیشنهادی و نحوه پرداخت صورت وضعیت ها : 

مبلغ کل پیشنهادی می بایست مطابق با برگ توصیه بها به طور ریال ناخالص اعلام گردد . روشن است ملاک فعالیت در گزینش پیمانکار مبلغ کل پیشنهادی اعلام شده و ملاک محاسبه صورت شرایط ها مبلغ قسمتی از پیشنهادی پیمانکار خواهد بود . 

تبصره۱ : پرداخت همگی کسور رسمی ( بیمه , مالیات , دلایل و . . . . ) به عهده پیمانکار است . 

تبصره۲ : صورت شرایط طبق صورتجلسات عملیات اجرایی مبتنی بر برداشت نقشه برداری و بعد از تایید نمایندگان ۱ - پیمانکار ۲ - اداره عمران ۳ - دستگاه تحلیل ( یا این که نماینده شهرداری ناحیه تحت عنوان ناظر مقیم ) وپس از تایید حوزه معاونت عمرانی قابل محاسبه و پرداخت خواهد شد . 

تبصره۳ : نحوه پرداخت : 

الف : ۵۰ % ( پنجاه درصد ) به طور عیب گیری که ۲۵ % ( بیست و پنج درصد ) آن طی دو ماه اجرای عملیات پرداخت خواهد شد و ۲۵ % ( بیست و پنج درصد ) الباقی تا تاریخ ۳۱/۳/۹۱ پرداخت خواهد شد . 

ب : ۵۰ % ( پنجاه درصد ) به طور واگذاری ملک خواهد بود . 

( گویا است در امر واگذاری ملک پیمانکار مکلف به کمپانی در مزایدات اداره با دستکم ارزش مبنا کارشناسی هست . ) 

تبصره۴ : هیچگونه تعدیل و مابه التفاوتی به ارزش ها وابستگی نمی گیرد . 

بند چهار – مدت اجرای کار : 

زمان قول دو ماه است . این بازه زمانی تابع تغییرات مورد ماده ۳۰ حالت همگانی قول است . 

تبصره۵ : اگر که بنابه تشخیص صاحب کار قرارداد نیاز به تمدید داشته باشد به طور کتبی به پیمانکار بیان خواهد شد . 

بند پنج - اختیارات کارفرما : 

۵ - ۱ - هرگاه پیمانکار در اجرای مفاد قرارداد آسوده انگاری یا این که کوتاهی کند , یا این که یکی‌از موردها و تعهدات پیمانکار در بند ۶ را انجام ندهد و یا این که سازه به تشخیص صاحبکار پیمانکار توان انجام کار را در دوران رقم خورده نداشته باشد صاحب کار میتواند قرارداد را باطل یا این که پیمانکار دیگری را دعوت به اجرای عملیات نموده و مخارج صورت گرفته را به بیش تر ۱۵ % هزینه بالاسری از اکانت پیمانکار کسر کند . 

۵ - ۲ - همگی احجام خاکی و سنگی ( خاکبرداری و پی‌کنی ) در ردیف‌های ذی‌ربط به عنوان خاکبرداری یا این که سنگ‌برداری پرداخت خواهد شد و هیچگونه پرداخت جداگانه‌ای به عنوان پی‌کنی مراد نخواهد شوید . 

۵ - ۳ - ملاک پرداخت و تفکیک سنگ و خاک , صورتجلسه طبقه بندی خاک هست که پس ازابلاغ از طرف حوزه معاونت عمرانی در محاسبات صورت‌وضعیت پیمانکار اعمال میگردد . 

۵ - ۴ - با دقت به این که در صورت مواجه گردیدن با آبهای زیرزمینی و تحت‌الارضی تخلیه آب بوسیله صاحبکار انجام می گیرد لذا پرداختی تحت عنوان لجن‌برداری به پیمانکار انجام نخواهد شد . 

۵ - ۵ - هزینه ساخت و اجرای هر مدل رویکرد دسترسی جهت عبور و مرور اتومبیل آلات سنگین وزن به عهده پیمانکار خواهد بود . 

۵ - ۶ - به ازای هر روز تاخیر غیر مجاز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال ( یکصد میلیون ریال ) تحت عنوان جریمه ازحساب پیمانکار کسر خواهد شد . ضمناً تشخیص تاخیر غیر مجاز و برهه زمانی آن به عهده واحد اجرا و چک اداره است . 

۵ - ۷ - پولی بابت مابه‌تفاوت سوخت پرداخت نمی گردد . 

بند شش - تعهدات پیمانکار : 

۶ - ۱ - پیمانکار مکلف است انجام عملیات اجرائی را بر طبق نقشه و ویژگی ها اجرایی و تحت حیث قیم کارگاه فارغ از وقفه به انجام برساند . درصورتی که عملیات اجرایی صورت گرفته مورد تائید کارگاه ودستگاه بررسی قرار نگیرد پیمانکار مکلف است در اسرع وقت نسبت به رفع عیب مبادرت کند و مسئولیت ضرروزیان ناشی از قصور پیمانکار به عهده او خواهد بود . 

۶ - ۲ - پیمانکار وفادار است دستکم تجهیزات به شرح ذیل جهت اجرای عملیات به کار گیرد : 

الف : بیل پیکور ( چکش هیدرولیکی ) : هشت دستگاه 

ب : بلدوزر باقدرت مکفی : دو دستگاه 

ج : بیل مکانیکی با حجم و توان مکفی : چهار دستگاه 

د : لودر با حجم و توان مکفی : یک دستگاه 

هـ : بارگیری و تخلیه روزمره دست‌کم ۶۰۰ خدمت نخاله حاصل از عملیات سنگبرداری و خاکبرداری از محل پروژه به محل گردنه زینل . 

۶ - ۳ - خاکبرداری باید تا کد روی بستر انجام یافته و به تائید نماینده اداره ( قیم کارگاه ) رسد . 

۶ - ۴ - پیمانکار دارای مسئولیت به بکارگیری اکیپ

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.