اقدامات در جهت تخلیه غیر مجاز خاک و ضایعات ساختمانی در حواشی بزرگراه ها و جاده ها

پنج‌شنبه 24 اسفند 1396 ساعت 09:25
در شهر اصفهان از سال ۱۳۸۱ تاکنون دفع نخاله های ساختمانی در محل گردنه زینل به طور ساماندهی شده و ذیل بررسی این اداره انجام می پذیرد . پیشین از این تاریخ نخاله ها ساختمانی تولید شده در تراز وسیعی از بیابانهای اطراف شهر تخلیه می گردید نخاله های ساختمانی بعد از توده آوری در دو مکان محل گردنه زینل و محل نو ( جاده فرودگاه ) انجام می پذیرد که‌این مبادرت با هماهنگی و همیاری سازمان با شخصیت رویکرد سبب به پرهیز از تخلیه نخاله ها در لبه جاده ها شده‌است . روزمره نزدیک به ۴۰۰۰ بدن نخاله بدین مرکزها وارد میشود . همچنین مرکزی تحت عنوان ماشین کرایه ای توده اوری نخاله های کم حجم ساختمانی را اندازی گردیده است که پس از برقراری تماس و ارائه نشانی از سوی شهروندان , نسبت به توده آوری آن مبادرت می گردد طبق برنامه ریزیهای انجام یافته این مکانها جهت گسترش فضای سبز مورد استعمال قرار می‌گیرد . حمل نخاله ساختمانی شمال تهران

مدیریت و راهکارهای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ضایعات ساختمانی و بازیافت آنها در شهر مشهد 
امروزه در بیشتر کشورهای عالم , مسأله بازیافت و آلودگی های محیط زیستی آن و ضرورت این فرمان بر هیچ کس پوشیده نیست . مواد و مصالح بازیافتی گستره وسیعی از آشغال های شهری و صنعتی در کشورهای پیشرفته و یا این که در حال پیش رفت دنیا به خویش اختصاص داده , به دلیل ارتقاء بها افزوده زمین و تسکین دهنده در شهرهای بزرگ وتمرکز سرمایه‌گذاری درین بخش , شهرها پیشرفته وبافت سابق تخریب وبا ساختمان های تازه جایگزین شده که بر همین اساس , میزان ساخت نخاله های ساختمانی هم ارتقا یافته است . یکی مهم ترین مشکلات به‌وجود آمده در سالهای اخیر , انبوه نخاله های ساختمانی است . اعتنا به بازیافت نخاله ها به عوارض تحت واجب وضروری است : 1 - مشکلات زیست محیطی 2 - مکان دفن آشغال 3 - فقدان مصالح نپخته 4 - ساخت منظره غیرمناسب 5 - مساله سیاسی و اجتماعی همینطور به بررسی سوابق طرح بازیافت در کشور ایران و بقیه کشورها و چگونگی اجرای این طرح پرداخته ایم وبا اعتنا به ضرورت دستور بازیافت بعداز وقوع رویدادها غیر منتظره , با اعتنا به تجزیه پذیری طولانی ضایعات و نخاله های ساختمانی ساخت شده وانتقال یافته به لندفیل ها وصدماتی احتمالی که تخلیه غیرمجاز وناصحیح به محیط زیست وارد می‌کند , حالت مکان های مطلوب برای دفع و دفن وروش های متفاوت مدیریتی مطلوب برای تفکیک ضایعات مورد بررسی قرارگرفته است . همینطور اثرات مخربی که دفع و دفن غیر بهداشتی نخاله های ساختمانی بر محیط زیست وارد می کند , همانند کثیف کردن آب های سطحی و زیرزمینی , خاک حیطه و بیماری هایی که در اثر انتشار حشره‌ها در محل های تخلیه غیرمجاز نخاله ها بوجود می‌آید , مورد بررسی قرارگرفته است . دربرنامه های رئیس و بازیافت ضایعات و نخاله های ساختمانی بایستی به بررسی روش هایی که کمترین مشکلات زیست محیطی را در‌پی داشته باشد , بپردازیم که نکته حائض اهمیت دراین ارتباط , محاسبه ادغام مصالح و مواد تشکیل دهنده آنان میباشد . دردستیابی بدین فرمان در‌این پایان طومار , مثال گیری های از نخاله های مو جود درمکان های مراسم تدفین شهرمشهد و بعد از آن روند آماری بر روی نتایج حاصل انجام یافته است . مواد حساس تشکیل دهنده نخاله های ساختمانی که بیشترین حجم را دارا است , معین شده و هم خصوصیات فیزیکی همانند وزن منحصر , حجم و . . . رقم خورده شده‌است , ودرادامه تست های شیمیایی بر روی نخاله های ساختمانی از حیث مواد سمی و خطرناکی که آلوده و کثیف کننده محیط زیست می باشند , انجام گرفته است . مقادیر بدست آمده ازآزمایشات متعدد با استاندارد های جان دار مقایسه وسرانجام ضرورت به وقوع پیوستن هرچه سریعتر مدیر درست وکارآمد در جهت دفع و دفن نخاله ها در مکان های مطلوب و اجرای امربازیافت ضایعات و نخاله های ساختمانی درجهت کاهش اثرات مخرب آنان برمحیط زیست و معاش بشر ابلاغ شده است . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.