اصول لوله کشی

سه‌شنبه 21 فروردین 1397 ساعت 22:21

1 - برای ساختمان های مسکونی و اداری بایستی آب خالص تندرست گوارا با اتصالاتی عاری از خطر جریان معکوس یا این که پس مکش تامین کرد . 

2 - در ساختمان ها یی که خدمت و اثاثیه بهداشتی دارا‌هستند آب بایستی به میزان و با فشار کافی تامین شود تا این اسباب همواره به نحو مناسب کار کنند . 

3 - آبگرمکن ها و دیگر دستگاهای گرمایشی و ذخیره سازی آب می بایست طوری پباده سازی و نصب شوند که از هر جور انفجار ناشی از ارتقا بیش تر از حد دمای آب در امان باشند . 

4 - در جایی که امکان دسترسی به شبکه فاضلاب بهداشتی شهری آماده باشد فاضلاب ساختمان های مسکونی را بایستی به آن متصل کرد . 

5 - وسایل بهداشتی لوله کشی بایستی از موادی ساخته شوند که استوار و مقاوم در قبال خوردگی و با سطوحی غیر جاذب و عاری از جرم گرفتگی مخفی باشند . فضاهایی که در آنان خدمت های بهداشتی قرار دارا‌هستند بایستی دارنده تهویه و نوروروشنایی کافی باشند . لوله کشی

6 - توصیه می شود که واحد های مسکونی که در نزدیکی خطوط فاضلاب بهداشتی قرار دارا‌هستند و یا این که خویش دارنده شبکه فاضلاب محرمانه میباشند برای رعایت بهداشت همگانی و شخصی دست کم دارنده یک توالت یک خزینه با وان یا این که دوش آب و یک ظرفشویی ( سینک ) آشپزخانه باشند . دیگر ساختمان های مسکونی هم از جمله اینکه به شبکه فاضلاب همگانی و یا این که سری متصل شوند بایستی دست کم یک سرویس بهداشتی و یک سرویس بهداشتی داشته باشند . 

اصول لوله کشی 

7 - وضعیت پباده سازی و نصب سیستم های فاضلاب بهداشتی بایستی طوری باشند که بتوانند هرز آب و فاضلاب ذی‌ربط را از هریک از وسایل بهدشتی سوای تولید هر نوع آلودگی گرفتگی مسیر و باقی گذاردن پسماندهای جامد در باطن لوله فاضلاب به محل های رقم خورده انتقال دهند . روزنه های بازدید می بایست به تعداد کافی در سیستم لوله کشی پیش گویی شوند تا امکان منزه کردن لوله ها به هنگام گرفتگی آماده شود . 

8 - سیستم های لوله کشی می بایست در وضعیت بهداشتی مراقبت شوند و در مسیر انشعاب های بدون واسطه و غیره بی واسطه به شبکه فاضلاب از سیفون با آببند مطلوب استعمال شود . با گزینش مسافت کافی در بین وسایل بهداشتی میتوان حالت قابل قبولی برای تعمیرات آن‌ها مهیا کرد . این جور وسایل برای پاک کاری می بایست به صورت معقولی در اختیار باشند . 

9 - ساخت و نصب لوله های فاضلاب می بایست با به کارگیری از مواد مقاوم و نشت ناپذیر در قبال آب و بخارات زیان آور حاصل از هوای فاضلاب باشند . نصب می بایست با مهارت و اجرایی مطلوب و به کارگیری از مصالح مرغوب صورت بپذیرد . 

10 - سیستمهای لوله کشی بایستی طوری پباده سازی اجرا و تهیه شوند که بتوانند آب را به میزان کافی تامین کنند . به هنگام به کارگیری معمولی از سیستمهای نو و یا این که سیستمهای مرمت شده می بایست از حیث نشت و مشخص و معلوم شدن هر نوع عیب و نقص تست شوند . 

11 - در پباده سازی بایستی همگی مدل ملاحضات از نگاه محافظت مقاومت موادسازنده ساختمانی رعایت شود . انتهای لوله ونت که در روی بام ادامه میابد می بایست طوری پباده سازی شود که از بازگشت هوای آلوده و کثیف به ساختمان و عدم انتقال هوا از لوله به بیرون خودداری کند . 

12 - ملاحضات اضطراری برای حفاظت برعلیه آلودگیهای ناشی از جریان معکوس فاضلاب مواد غذایی پسماندهای مواد گند زدا و دیگر مواد شبیه مراد شود موادی که باعث گرفتگی لوله ها و اتصالات میگردند و یا این که در ترکیب با مواد فاضلابی گازهای قابل اشتعالی ساخت می کنند مجاز نیستند به شبکه ی فاضلاب ساختمان منش پیدا کنند . 

13 - فاضلاب ها یا این که هرز آب های دیگر سیستم لوله کشی نباید در لایه های سطحی خاک و یا این که آب های سطحی تخلیه شوند مگر آنکه پیش از این با روش قابل قبولی تصفیه شده باشند . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.