ترمیستور یا سنسور دمایی چه می‌باشد ؟ روش تست آن چگونه است؟

چهارشنبه 22 فروردین 1397 ساعت 16:51

ترمیستور لوله کولر گازیترمیستور یا این که سنسور چه می‌باشد ؟ 

یک کدام از قطعاتی که در کولر گازی نقش مهمی داراست سنسور یا این که ترمیستور است که موفقیت به‌وسیله آن از میزان دمای هوای محیط یا این که لوله‌ها با خبر شده و نسبت به ین داده ها فرمان‌هایی صحیح را صادر مینماید ( نظیر : فعال سازی کمپرسور انقطاع آن و… ) 

وظیفه دارای اهمیت ترمیستور ها یا این که سنسور های چه است ؟ 

یکی‌از اصلی‌ترین وظیفه های ترمیستورها این است که به اعتنا با دسته ساختمان خویش با تغییر‌و تحول دما مقاومت آن تغییر‌و تحول مینماید و این تغییرات برای پیروزی ارسال‌شده و پیروزی به‌درستی از دمای محیط با خبر میشود و تصمیم‌گیری می کند که درین لحظه نسبت به دمای هوا چه فرمانی می بایست صادر شود این رابطه به‌صورت دایم برقرار است موفقیت دائماً ولتاژی را بدین ترمیستور نبی و ولتاژ بازگشت آن را بررسی می کند و با اعتنا به مقاومت این قطعه با محاسبه ولتاژ برگشتی از میزان ظریف دمای هوا آگاه می گردد . تعمیرات کولر گازی مشهد

اشکال ترمیستور مورد به کارگیری در وسایل برودتی ( کولر گازی ) 

کلیه ترمیستورهایی که در وسایل برودتی به کار گیری می گردد ازلحاظ مقاومت و کارکرد دارنده دو دسته می‌باشند ( ۲۰۴ct ) , ( 103 at ) که همگی مدل‌های جان دار از حیث گونه به کارگیری به دو صورت است . 

positive temperature coefficient = PTC ( یعنی با گرم نمودن آن‌ مقاومتش مضاعف می‌گردد و با سرد نمودن مقاومت آنها کم می‌گردد ) که اسم دیگر آن سنسور لوله یا این که سنسور فلزی است . 

ترمیستور لوله کولر گازیNEGATIVE THERMALCOEFFICIENT = NTC ( یعنی با گرم نمودن آن ها مقاومتش کم می‌گردد و با سرد نمودن مقاومت آن ها مضاعف می شود ) که اسم دیگر آن سنسور اتاقی یا این که محیطی است که در تصویر ذیل می بینید . 

ترمیستور کولر گازی . 

شما در صدر با این دو جور سنسور آشنا شدید و می بایست بدنید که سنسور PTC برای سنس کردن دمای لوله به‌کاربرده می گردد و بیشتر در فصل‌زمستان در مدار قرار میگیرد 

روش آزمایش ترمیستور ها ( سنسورها ) 

برای آزمایش سنسورها می بایست آنان را از پیروزی جدا کرده و به‌وسیله اهمتر مقاومت آن را سنجید اما این سنسورها چه مقاومتی بایستی داشته باشند که نشان دهد این سنسور سلامت است؟ 

معمولاً برندها و شرکت‌های متعدد سنسورهایی خاص به خویش را میسازند که در دمای متعدد اهم مختلفی دارااست که به‌صورت عامیانه اطلاعاتی که به پیروزی می دهد قابل‌فهم برای به عبارتی موفقیت است و شما بایستی جدولی داشته باشد که بدانید سنسور هر مارک در دماهای گوناگون چه اهمی داراست مثلاً سنسور کولر مدیا که در نمایندگی تعمیرات کولر گازی مدیا ایجاد میشود در ۲۵ مرتبه اهمی متساوی ۱۰KOHM دارااست و سنسور کولر مدیا در همین دما ۸KOHM 

ولی دو رویکرد دیگر برای آزمایش این سنسورها موجود است که اگر چه مضاعف علمی و صحیح نیست البته تا حدودی قابل نسبت دادن است 

روش نخستین : 

بیشتر سنسورهای اتاقی یا این که NTC در دمای ۲۵ مرتبه سانتی‌گراد مقاومتی مساوی ۱۰KOHM دارا هستند و سنسورهای لوله‌ای یا این که PTC در همین دما مقاومتی برابر با ۲۰۰KOHM دارا هستند 

روش دوم : 

شما در‌این روش با وصل کردن اهم متر با این سنسورها با گرم کردن و سرد کردن آن ها می بایست در مقاومت نشاند داده‌شده در برگه اهم متر تغییر و تحول مشاهده کنید . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.