دلایل یخ زدن کندانسور ( پنل بیرونی ) کولر گازی در فصل زمستان

دوشنبه 27 فروردین 1397 ساعت 23:49
یخ زدگی کولر گازی در فصل‌زمستان 
ممکن است شما نیز با این صحنه مواجه شده باشید که در فصل‌زمستان کندانسور یا این که پنل بیرونی کولر گازی شما به شدت یخ بسته است . ولایه زخیمی از یخ به پشت یا این که کناره های کندانسور چسبیده است . 
همانگونه که می‌دانید وقتی که کولر گازی در موقعیت زمستانه قرار می‌گیرد بوسیله قطعه ای به اسم شیر برقی سیکل کولر گازی برعکس شده و هوای گرم به داخلی و هوای سرد به خارج دمیده میشود و به دلیل این‌که هوای سرد به خارج سوق‌دهی میشود و هوای خارج نیز خویش به خویش سرد است قابلیت یخ زدن کندانسور یا این که پنل بیرونی مضاعف است . سرویس کولر گازی تهران
چه راهی برای یخ نزدن پنل بیرونی در حیث گرفته شده‌است ؟ 
کارشناسان برای حل کردن این نقص‌ مامان پیروزی کولر گازی را به گونه ای پباده سازی کرده اند که بعداز مدتی که از کارکرد کولر گازی گذشت فرمانی جهت منصل شدن شیر برقی صادر خواهد شد که ب این وسیله شیر برقی سیکل را برعکس و هوای گرم را به خارج جهت دهی می‌نمایند تا یخ یه خرده که درکندانسور تشکل شده‌است بوسیله این هوای گرم اب شود و به اصطلاح کار دیفراست صورت پذیرد . 
چرا کندانسور یا این که پنل بیرونی یخ می‌زند ؟ 
با اعتنا به توضیحات بالا عوارض متعددی برای یخ زدن کندانسور وجود داردکه ما به‌این عوارض خوا هیم پرداخت این عوارض عبارتند از : 
فساد حرفه کندانسور 
رماین که حرفه کندانسور به هر علتی از هجوم حاد بودن یا این که فساد یک قطعه روش انداز فعالیت نکند قابلیت و امکان ایجاد باد گرم را نخواهد داشت و کندانسور یخ خواهد بست 
فساد سنسور بیرونی یا این که موفقیت امر 
زیماین که موفقیت دستور کولر گازی یا این که سنسور کولر گازی با ایراد مواجه شود امر استارت به فعالیت گرم کردن کندانسور صادر نخواهد شد و همن فرمان موجب یخ بستن کندانسور خواهد شد 
فساد شیر برقی 
در حالتی‌که شیر برقی نتواند در حین مطلوب سیکل را برعکس نماید هوای سرد به خارج دمیده میشود و زیرا هوای خارج نیز سرد است قابلیت و امکان یخ بستن کولر گازی بالا خواهد رفت 
نبود مبرد یا این که شارژ گاز 
در صورتی‌که شارژ گاز کولر گازی به مقدار کافی نباشد قابلیت یخ بستن کندانسور و لوله آن در فصل سرد سال مضاعف مضاعف است که با شارژ گاز به موقع شما می‌توانید از این فرمان پرهیز فرمائید 
ولی یک کدام از مشکلات شایع در زمستان فساد شیر برقی کولر گازی است که در یادگرفتن های بعدی به تشخیص و شیوه بده بستان شیر برقی کولر گازی یا این که شیر ۴ طرفه کولر گازی خوا هیم پرداخت 
عارضه ها یخ زدن کولر گازی در فصل‌تابستان یا این که وضعیت سرمایش 
یخ زدگی کولر گازی در فصل تابستان 
احتمالا شما نیز با صحنه یخ زدن کولر گازی ( پنل داخلی کولر گازی , پنل فرنگی , کندانسور کولر گازی , لوله های ارتباطی ) مواجه شده باشید . ما در‌این فراگیری قصد داریم به شما عارضه ها این واقعه را توضیح دهیم و همینطور از چگونگی یخ زدن بخش های متعدد کولر گازی در فصول متفاوت سال حرف خوا‌هیم کرد . 
چه زمان کولر گازی شما یخ می‌زند ؟ 
کولر گازی در دو موقعیت قابلیت و امکان یخ زدن دارااست : 
وضعیت تابستانه یا این که سرمایش 
موقعیت زمستانه یا این که گرمایش 

ما در‌این اموزش به عارضه ها یخ زدن کولر گازی در فصل‌تابستان یا این که شرایط سرمایش کولر گازی خوا‌هیم پرداخت و در یادگرفتن بعدی به شرح این حادثه در زمستان یا این که وضعیت گرمایش خوا هیم پرداخت . 
یخ زدن کولر گازی در شرایط سرمایش یا این که تابستانه؟ 
یخ زدن کولر گازی در فصل‌تابستان عارضه ها متعددی دارااست که ما به طور به طور کامل بی آلایش به عنوان کردن دلایلی می پردازیم که از معمول ترین عوارض یخ زدن است که شما با قرائت آن به اصل مسئله پی خواهید پیروزی ولی عوارض دوچندان نادر و اندکی نیز می باشد که به طور به طور کامل تخصصی می بایست به آن پرداخت که از طاقت این مشاجره بیرون خواهد بود و نیاز به تعمیر کولر گازی شما به وسیله کارشناس خواهد بود 

عدم وجود گاز کافی در کولر گازی و نیاز به شارژ گاز داشتن 
درصورتی که کولر گازی شما به هر دلایلی نظیر نشتی گاز فرئون یا این که نقل وانتقال کولر گازی نبود گاز داشته باشد یا این که از گاز کافی برخوردار نباشد سیکل سرمایش با اختلال مواجه شده و سبب ساز یخ زدن در پنل داخلی یا این که لوله های کولر گازی خواهد شد که شما می توانید با شارژ کردن گاز کولر گازی این خلل را برطرف فرمائید . 
گرفتگی در لوله های کولر گازی یا این که قطعات داخلی کولر گازی 
در صورتی‌که لوله مویی یا این که قطعاتی مثل شیربرقی کولر گازی یا این که لوله های ارتباطی کولر گازی گرفتگی داشته باشند قابلیت یخ زدن کولر گازی زیاد فراوان است . 
یکسره فعالیت کردن کمپرسور 
در‌صورتی‌که به دلیل هر کدام از مشکلاتی نظیر فساد پیروزی دستور یا این که فساد سنسور کولر گازی یا این که فساد کمپرسور یا این که قطعاتی نظیر کنتاکتور کمپرسور کولر گازی شما به طور یکسره فعالیت نماید سبب ساز یخ زدن در پنل داخلی و نصیب هایی از کولر گازی خواهد شد . 

فساد حرفه بلوور یا این که به عبارتی حرفه داخلی ( اواپراتور ) 
یک از مهمترین قطعات کولر گازی رشته بلوور داخلی است که سبب ساز میشود هوای گرم به درون پنل کشیده شده که با تماس با کویل های اواپراتور سرد به هوای سرد تبدیل شده و به محیط رجوع و برگشت داده میشود درصورتی که رشته بلوور نتواند هوای سرد را به راحتی از روی کویل های داخلی ( اواپراتور ) تخلیه نماید حتما پنل داخلی استارت به یخ زدن خواهد کرد ولی تخلیه نشدن بدون نقص هوا از روی فین های پنل داخلی قادر است عوارض ذیل را داشته باشد : 
آلوده و کثیف بودن غربال های کولر گازی 
فساد رشته بلیور ( عدم کارکرد درست و به حرفه بلوور ) 
سوختن موتور حرفه یا این که روش انداز بلوور داخلی 

کولر گازی با هر مورد از عوارض بالا قابلیت و امکان یخ زدن در بخش های متعدد را خواهد داشت که بایستی بررسی و عیب حیاتی را پیدا کرد اما شما برای رفع کردن هرمورد از این اشکلات نیاز به ابزار و تخصص کافی دارید که سفارش میشود در شرایطی‌که از تخصص کافی برخوردار نیستید به تنهایی این فعالیت را انحام ندهید 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.