مرکزجمع آوری و دفن نخاله های ساختمانی راه اندازی شد

یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 ساعت 10:50

قزوین - مدیر سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین زهرا از راه‌اندازی راس گردآوری و دفن نخاله های ساختمانی بوئین زهرا با پیگیری حفاظت محیط زیست شهرستان خبر اعطا کرد . حمل نخاله ساختمانی شمال تهران

احمد زارعی در مصاحبه با خبر نگار مهر اعلام کرد : تارنما نخاله های ساختمانی بوئین زهرابا همیاری اداره ها مسئول و پیگیری و هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین زهرا در دی ماه فعال سازی شد . 

او افزود : با دقت به ایجاد هر ساله چندصد بدن گونه های نخاله های ساختمانی و شهری در تراز شهرستان که ناشی از پرورش ساخت و سازها است , ایده بازیافت آن ها دوچندان منطقی و اقتصادی به شمار می‌رود و موردحمایت ویژه سازمان محیط زیست است که از این رو با مکاتبات و پیگیری های مداوم برنده به راه‌اندازی تارنما نخاله های ساختمانی شهرستان بوئین زهرا در دی ماه شدیم . 

زارعی همینطور اعلام‌کرد : در یک برنامه متعدد , به وسیله ۲۵ کارشناسان ارشد حفاظت محیط زیست استان از منزلت پسماند معمولی و صنعتی محمدآباد و واحدهای صنعتی پایش به کار آوردند .

ساخت برق از زباله‌های پایتخت ارتقاء می یابد 

مدیریت اداره رئیس پسماند شهرداری تهران با اشاره به ایجاد روزمره ۳ مگاوات برق از زباله‌های تهران بیان کرد : با ورود سرمایه‌گذاران , ساخت برق از زباله‌های پایتخت ارتقاء می یابد . 

رضا عبدلی در مصاحبه با خبر نگار مهر , با اشاره به تاکید شهر‌دار تهران بر موضوعات زیست محیطی و رئیس پسماند , افزود : معتقدیم آشغال جای این که دفع شود بایستی به انرژی تبدیل شود تا بتوانیم پسماند را به بازار مصرف برگردانیم ; علی الخصوص تاکید ما روی تبدیل آشغال به برق است . 

او بابیان این که روزمره حدود ۹ هزار بدن آشغال شهری و ۵۰ هزار بدن نخاله ساختمانی داریم , تاکید کرد : اینک آشغال سوز با گنجایش ۲۰۰ تنی سرگرم کار است و ۳ مگاوات برق ایجاد و به کانال شهری وارد می‌گردد ولی ۲۰۰ بدن نسبت به ۹ هزار بدن آشغال تولیدی روزمره عدد قابل توجهی نیست . 

مدیریت اداره رئیس پسماند شهرداری تهران ذکر کرد : فراخوانی دادیم تا سرمایه گذار علی الخصوص سرمایه گذاران فرنگی جذب شوند تا بتوانیم حدود ۳ هزار بدن از آشغال هایی که قابل سوزاندن است , تبدیل به برق شود . برآورد کارشناسان ما این است که در صورتی‌که این فعالیت همین روز جاری آغاز شود تا حدود ۲ . ۵ سال دیگر آشغال سوز احداث شده و پسماند تبدیل به برق شود . مابقی آشغال ها دربرگیرنده مواد آلی است که بایستی در یک روند تصحیح شد تبدیل به کمپوست شده و به طور کود وارد بازار شود . 

عبدلی بیشتر کرد : از سمت دیگر در مورد آشغال دعوا آشغال های طبابت را داریم که مضاعف خطرناک است . روزمره ۱۰۰ بدن آشغال طبی در تهران داریم و هر چند بخشی از تکالیف شهرداری نیست , ولی بر حسب تفاهم با وزارت بهداشت رئیس گردآوری این آشغال ها را نیز شهرداری برعهده گرفته است . این آشغال ها اینک با رعایت موازین بهداشتی و ضدعفونی و افزودن آهک دفع می شود . این فرایند اینک بدون نقص نیست و بایستی سوزانده شود . با یک پیمانکار قرارداری انعقاد کرده ایم که آشغال های بیمارستانی را به طور بسته بندی شده از بیمارستانها تحویل بگیرد و در آشغال سوزی که در اکنون احداث است , بسوزاند . 

او گفت : امید‌واریم با اجرایی شدن این طرح , تا حدود یک‌سال آتی تمام آشغال های بیمارستانی تهران سوزانده شود و دیگر دفع نشود . 

عبدلی افزود : از طرف دیگر ۵۰ هزار بدن آشغال ساختمانی داریم که در مرکزی در آبعلی دفن می شود . با گنجایش ۳ هزار بدن درطول روز آشغال ساختمانی تحویل پیمانکار داده شده و به خشت , ماسه , کفپوش و آسفالت تبدیل شده و به بازار مصرف بر میشود . این در حالی است که همگی آشغال های ساختمانی قابل تبدیل است و بایستی گنجایش تبدیل ارتقا یابد . 


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.