نخاله ساختمانی از روستا به شهر حمل می شود

شنبه 12 اسفند 1396 ساعت 10:06

خبرگزاری تسنیم : نائب رئیس عمرانی فرمان دار همدان بیان کرد : حمل نخاله های ساختمانی از آبادی به شهر حادثه نادری است که با مکان یابی غلط شهرداری همدان برای محل دفع نخاله ها درین شهر واقعه می افتد . حمل نخاله در غرب تهران

نخاله ساختمانی از ده به شهر حمل می شود/ رودخانه های تامین آب همدان در محاصره آشغال هاست 

به نقل از خبرگزاری تسنیم در همدان , محمدعلی محمدی روز جاری در گردهمایی سوق دهی نخاله های ساختمانی شهرستان اظهارکرد : بهسازی و مقاوم سازی منزل های روستایی در شهرستان همدان به نیکی در درحال حاضر انجام است البته متاسفانه محلی که برای دفع نخاله های ساختمانی در لحاظ گرفته شده از روستاها دوچندان بدور است . 

او ادامه بخشید : روستائیان ترجیح می دهند نخاله های خویش را در کناره جاده ها یا این که فی مابین مزارع و مسیرهای خلوت رها کرده و زحمت حمل نخاله تا رباط شورین را به خویش ندهند . 

محمدی ذکر کرد : در شهر هم بخش اعظمی از مردمان نمی دانند نخاله های خویش را بایستی کجا تخلیه نمایند به همین دلیل در نزدیک ترین مکان رها کرده و محیط زیست را کثیف می نمایند . 

او اذعان کرد : در بعضی از روستاهای همدان در تابستان اهل یک محل به مشاغلی مانند سیر پوست کندن روی می‌آورند که متاسفانه به دلیل کمبود محل دفن آشغال علاوه بر آلودگی محیط زیست , چشم انداز های ناپسندی هم ساخت می نماید . 

محمدی به حالت اسفبار دفع آشغال روستاهای لبه سد اکباتان اشاره و بیشتر کرد : یک کدام از رودخانه های تامین آب از آشغال های روستائیان آکنده شده که در صورت بارندگی و روان شدن آب در‌این محل , آلودگی وارد آب سد و چرخه توزیع آب‌شرب می شود . 

نائب رئیس فرمان دار همدان تصریح کرد : با تشکیل دهیاری گردآوری و بازیافت آشغال در روستاها متولی پیدا کرد البته متاسفانه انتظاری که میرفت محقق نشد . 

محمدی ذکر کرد : تا‌هنگامیکه خویش هم محلی متولی امحای آشغال بودند امور خوبتر پیش می‌رفت . 


اطلاع رسانی فراخوان سازماندهی حمل خاک و نخاله ساختمانی 


شهرداری گنبدکاووس باستناد مصوبه شماره 200 - 1978 مورخه2/8/1396 شورای اسلامی شهر در لحاظ داراست جهت سازماندهی حمل خاک و نخاله های ساختمانی را به موسسه ها پیمانکاری ذیصلاح ودارای تجربه و امکانات و سوابق کار دارای ارتباط از روش فراخوان با حالت تحت واگذارنماید : 

1 ) برهه زمانی قرارداد از مورخ بیان قرارداد بمدت12ماه برابر مفاد قرارداد ضمیمه هست . 

2 ) همه کسورات رسمی ( بیمه – مالیات – مالیات بر بها افزوده ) به عهده پیمانکار می‌باشد 

3 ) سپرده کمپانی در ( فراخوان ) مبلغ روستا میلیون ریال ( 000/000/10ریال ) است که بایستی بصورت نقدی یا این که ضمانت طومار بانکی به اکانت سپرده 700785143416 شهرداری گنبد نزد بانک شهر شعبه طالقانی واریز و فیش ذی‌ربط پیوست اوراق فراخوان گردد . 

4 ) اگر برندگان نفر اولیه و دوم فراخوان برابر قانون ها و وضعیت شرکت کردن در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و یا این که تسلیم ضمانت طومار حسن انجام تعهدات نشدند سپرده آن‌ها به ترتیب به نفع شهرداری گنبد ضبط می شود . 

5 ) شهرداری در رد یا این که پذیرش یک یا این که همگی پیشنهادات بیان شده مختار هست . 

6 ) مهلت پذیرش توصیه تاآخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 22 /9 /96 میباشد و به پیشنهاداتی که غیر قابل فهم –مشروط - مخدوش و سوای سپرده و بیرون از این مهلت ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

7 ) پیشنهادات رسیده رأس ساعت 11روز پنچشنبه مورخه 23/ 9 /96 در محل شهرداری گنبد مفتوح و غالب مزایده گزینش میشود . 

8 ) کمیسیون معاملات ابتدا پاکت ( الف ( کمپانی کنندگان ر ا که دربردارنده ضمانت طومار و پاکت ( ب ( که دربردارنده داده ها کمپانی کننده , رزومه کاری , برآورد , موقعیت , پیش نویس قرارداد و مورد ها درخواستی شهرداری می‌باشد را مفتوح و بررسی می نمایدو در صورت احراز موقعیت و توان ضروری پاکت ( ج ( که دربردارنده بها پیشنهادی می‌باشد را مفتوح میکند . بدین ترتیب پاکتها بصورت غیروابسته در باطن یک پاکت لاک و مهر شده ارائه گردد . 

9 ) در شرایطی که موفق فراخوان از مورخ بیان فیض ظرف بازه 7 روز کاری نسبت به ارائه سپرده تضمین حسن انجام تعهدات مبادرت نکند و یا این که برای انجام داد و ستد حاضر نشود سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط می شود . و نفر دوم بعنوان موفق اعلام می شود . 

10 ) همه مخارج چاپ اطلاع رسانی در دو نوبت بعهده غالب فراخوان هست . 

11 ) برای کسب داده ها ودریافت ورقه ها به مقر آگهی شهرداری ( معاونت سرویس ها شهری ) مراجعه کنید . 

12 ) کمپانی کنندگان می بایست ضابطه منع مداخله وزراء نمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات مدنی و کشوری را رعایت کنند . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.